História súboru

História súboru

Začiatky folklórneho súboru Borievka siahajú až do roku 1978, kedy sa založil folklórny krúžok vtedajšej Leteckej fakulty VVLŠ SNP. Prvými členmi folklórneho krúžku boli študenti VVLŠ SNP: Peter Lele, Marián Sedlák, Ján Baran, Bedřich Zadak, Anton Lichvar, Anton Strapák, Peter Kuchárik, Juraj Hano a ďalší. Partnerkami tanečníkov boli dievčatá Strednej zdravotnej školy v Košiciach.

Prvé verejné vystúpenie súboru sa konalo 29. marca 1980 v rámci fakultného kola ZUČ.

V roku 1980 sa vytvorila samospráva súboru v zložení:

  • Janka Kováčiková (rod. Timurová) – choreografka a umelecká vedúca
  • Marián Sedlák a Milan Beniač – organizační vedúci
  • Miroslav Hlinka Janka Ostrolúcka (rod. Tumelová) – asistenti tanečnej zložky
  • Miroslav Kováčik – vedúci hudby

 

Prvá hudobná zložka:

  • Miroslav Kováčik – kontrabas
  • Jozef Ostrolúcky – husle
  • Janko Kucharčík – akordeón

 

Prvé úspechy súbor dosiahol na Celoarmádnych prehliadkach folklórnych súborov vo Vyškove, Kroměřiži a neskôr v Trenčíne, Považskej Bystrici a Martine. 23.apríla 1982 vo Vyškove súbor Borievka získal 1. miesto a ľudovej hudbe bolo udelené čestné uznanie.

V roku 1983 prišiel do súboru za asistenta tanečnej zložky Michal Noga. Využil tanečné skúsenosti z folklórnych súborov Dargov a Železiar, ujal sa prípravy chlapcov a po odchode Janky Kováčikovej prevzal umelecké vedenie súboru. Neskôr sa aktívne zapájala a pomáhala pri umeleckom vedení aj jeho manželka Daniela Nogová.

V roku 1989 sa konalo v DK ROH VSŽ 10. výročie založenia súboru. Všetci v divadelnej sále tlieskali Jánskym ohňom, Jarným hrám, Margecanskej svadbe a bloku tancov pod názvom Zahrajce hudáci a Večar je večar je.

Neúnavnou prácou sa súbor dopracoval v roku 1992 až k prvému pozvaniu na medzinárodný folklórny festival vysokoškolských súborov do Nitry. Za vystúpenie s programom „Vo Vicežu na mladzenky“ získal Cenu za dramaturgiu a pravidelné pozvania na medzinárodné folklórne festivaly.

V roku 1993 súbor prvý krát prekročil štátnu hranicu a na základe pozvania vycestoval na vystúpenie do Jasla pri príležitosti štátneho sviatku Poľskej republiky.

V roku 1994 súbor pripravil slávnostný program pri príležitosti 15. výročia založenia súboru. Vystúpenie sa uskutočnilo v priestoroch SOU Dopravného na Moldavskej ulici. Mnohí účastníci spomínajú na spracovanie a dramaturgiu takých častí ako Gorálske tance, Ľapkaná, Fľaškovy, Šarišska poľka, Spišské koleso a Zemplínska karička.

V júli 1996 súbor vycestoval na festival do Španielska do mesta San Ciprian.

Na Akademickom Zvolene 1997 bol súbor ocenený vecnou cenou „Za spracovanie a za štýlové a výrazové zvládnutie Šarišského hudobného a tanečného folklóru“.

Akademická Nitra 1998 priniesla súboru ocenenie za osobité predvedenie krucených. V júni 1998 súbor reprezentoval Armádu SR na Armádnom festivale Českej republiky v Rožnove pod Radhoštěm.

Na základe dosiahnutých úspechov Minister obrany SR udelil FS Borievka 22. októbra 1998 pamätnú medailu Ministra obrany III. Stupňa.

12. júna 1999 sa v priestoroch Jumbo centra uskutočnili oslavy 20. výročia založenia súboru. Nezabudnuteľné pre divákov ostali Krucené zo Zamutova, tance z Raslavic a Žakaroviec v časti Pod Kliperkom, čardáš z Pozdišoviec, Fľaškový a ostatní tanec Jožka Kvašňaka.

Od roku 1995 je súbor Borievka pravidelným organizátorom programu Vianoce s Borievkou za účasti Košických folklórnych súborov a skupín zo širokého okolia.

Od svojho zrodu súbor zaznamenal vyše 850 vystúpení na rôznych folklórnych festivaloch a slávnostiach, súťažiach a prehliadkach doma i v zahraničí. Od založenia pracuje nepretržite. V radoch súboru sa vystriedalo vyše 350 mladých ľudí, ktorí popri štúdiu či zamestnaní hodnotne využívali svoj voľný čas. Súbor sa pravidelne objavuje na festivaloch a podujatiach v Košiciach a širokom okolí, na medzinárodných festivaloch v Nitre, Zvolene a má za sebou aj účinkovanie za hranicami v Poľsku, Maďarsku, Španielsku, Českej republike, Taliansku a Rumunsku.