História súboru

História súboru

Začiatky folklórneho súboru Borievka siahajú do roku 1978, keď sa založil folklórny krúžok vtedajšej Leteckej fakulty VVLŠ SNP. Prvými členmi folklórneho krúžku boli študenti VVLŠ SNP:Peter Lele, Marián Sedlák, Ján Baran, Bedřich Zadak, Anton Lichvar, Anton Strapák, Peter Kuchárik, Juraj Hano a ďalší. Partnerkami tanečníkov boli dievčatá Strednej zdravotnej školy v Košiciach.

V roku 1980 sa vytvorila samospráva súboru v zložení:

– Janka Kováčiková /rod.Timurová/ – choreografka a umelecká vedúca
– Marián Sedlák a Milan Beniač – organizační vedúci
– Miroslav Hlinka a Janka Ostrolúcka /rod.Tumelová/ – asistenti tanečnej zložky
– Miroslav Kováčik – vedúci hudby

Prvé verejné vystúpenie súboru sa konalo 29. marca 1980 v ramci fakultného kola ZUČ.

Prvá hudobná zložka :

– Miroslav Kováčik – kontrabas
– Jozef Ostrolucky – husle
– Janko Kucharčík – akordeón

Prvé úspechy súbor dosahuje na Celoarmádnych prehliadkach folklórnych súborov vo Vyškove, Kroměřiži a neskôr v Trenčíne, Považskej Bystrici a Martine. 23.apríla 1982 vo Vyškove súbor Borievka získava 1. miesto a ľudovej hudbe bolo udelené čestné uznanie.V roku 1983 prichádza do súboru za asistenta tanečnej zložky Michal Noga, ktorý zotrval so súborom až do dnešných dní. Zužitkoval tanečné skúsenosti z folklórnych súborov Dargov a Železiar. Ujal sa prípravy chlapcov a po odchode Janky Kováčikovej prevzal umelecké vedenie súboru. Neskôr sa aktívne zapája a pomáha pri umeleckom vedení aj jeho manželka Daniela Nogová.

V roku 1989 sa koná v DK ROH VSŽ 10. výročie založenia súboru.Všetci v divadelnej sále tlieskajú Janským ohňom, Jarným hrám, Margecanskej svadbe, a bloku tancov pod názvom Zahrajce hudáci a Večar je večar je. Neúnavnou prácou sa súbor dopracoval v roku 1992 až k prvému pozvaniu na medzinárodný folklórny festival vysokoškolských súborov do Nitry. Za vystúpenie s programom “Vo Vicežu na mladzenky” získal Cenu za dramaturgiu a pravidelné pozvania na medzinárodné folklórne festivaly.V roku 1993 súbor prvykrát prekročil štátnu hranicu. Na základe pozvania vycestoval na vystúpenie do Jasla pri príležitosti štátneho sviatku Poľskej republiky. V roku 1994 súbor prípravil slávnostný program pri príležitosti 15. výročia založenia súboru.

Vystúpenie sa uskutočnilo v priestoroch SOU Dopravného na Moldavskej ulici. Mnohí účastníci spomínajú na spracovanie a dramaturgiu takých častí ako Gorálske tance, Ľapkaná, Fľaškovy, Šarišska poľka, Spišské koleso a Zemplínska karička. V júli 1996 súbor cestuje na festival do Španielska do mesta San Ciprian. Na Akademickom Zvolene `97 je súbor ocenený vecnou cenou “Za spracovanie a za štýlove a výrazové zvládnutie Šarišského hudobného a tanečného folklóru“. Akademická Nitra 1998 priniesla súboru ocenenie za osobité predvedenie krucených. V júni 1998 súbor reprezentoval Armádu SR na Armádnom festivale Česke republiky v Rožnove pod Radhoštěm .

Na základe dosahovaných úspechov Minister obrany SR udeľuje FS Borievka 22. októbra 1998 pamätnú medailu Ministra obrany III. Stupňa. 12. júna 1999 sa v priestoroch Jumbo centra uskutočnili oslavy 20. výročia založenia súboru. Nezabudnuteľné pre divákov ostali Krucené zo Zamutova, tance z Raslavic a Žakaroviec v části Pod Kliperkom, čardáš z Pozdišoviec, Fľaškový a ostatní tanec Jožka Kvašňaka. Od roku 1995 súbor Borievka je pravidelným organizátorom programu Vianoce s Borievkou za účasti Košických folklórnych súborov a skupín zo širokého okolia.

Od svojho zrodu súbor zaznamenal vyše 850 vystúpení na rôznych folklórnych festivaloch a slávnostiach, súťažiach a prehliadkach doma i v zahraničí. Od založenia pracuje nepretržite. V radoch súboru sa vystriedalo vyše 350 mladých ľudí, ktorí popri štúdiu či zamestnaní hodnotne využívali svoj voľný čas. Súbor sa pravidelne objavuje na festivaloch a podujatiach v Košiciach a širokom okolí, na medzinárodných festivaloch v Nitre , Zvolene a má za sebou učinkovanie za hranicami v Poľsku, Maďarsku, Španielsku, Českej republike a Taliansku.