POŽIČANIE KROJA

POŽIČANIE KROJA

Ponúkame Vám požičiavanie ľudových krojov na svadby, zábavy, plesy či karnevaly a iné príležitosti. 

Milé nevesty! Chcete svoj veľký deň spestriť tradíciami? Ponúkame vám svadobný zvyk začepenia nevesty, ku ktorému samozrejme patrí nevesta (príp. aj ženích 🙂 ) v kroji. Prezrite si kroje, ktoré ponúka FS Borievka. Súčasťou kroja sú samozrejme aj čižmy alebo klobúk pre mužov, alebo ženské topánočky, prípadne šatky či stužky pre ženy.

Podmienky vypožičiavania krojov:

  1. Záujem o vypožičanie kroja je potrebné ohlásiť aspoň mesiac vopred, aby sa zabezpečilo, že daný kroj bude vo Vami určenom termíne k dispozícii.
  2. Kroje osobne odovzdáva krojárka súboru.
  3. Pri vypožičiavaní kroja sa spíše záznam o preberaní /meno, priezvisko, t.číslo, dátum prevzatia, čísla krojových súčiastok, platba – deň a suma/

Vrátenie kroja:

  1. Kroj je potrebné vrátiť do týždňa od vypožičania.
  2. Kroj osobne prevezme jedna z krojárok /viď vyššie/.
  3. Pri odovzdaní kroja prebehne kontrola, či boli vrátené všetky krojové súčiastky.
  4. V prípade straty /poškodenia/ niektorej z nich, je vypožičiaveteľ kroja povinný nahradiť škodu následne dohodnutou formou.

Pre bližšie informácie prosím kontaktujte: 

Júlia Šaková | 0951 356 203 | cepcenie.fsborievka@gmail.com

Termín požičania kroja je potrebné vopred dohodnúť na hore uvedených telefónnych číslach.