Súčasnosť súboru

Súčasnosť súboru

FS Borievka je Vysokoškolským súborom pôsobiacim pod Leteckou Fakultou TU v Košiciach. Od  roku 2015 je Folklórny súbor Borievka súčasťou centra tradičnej kultúry v Kasárňach kulturparku, kde spolupracuje s Domom Autentickej kultúry K13. Od vzniku partnerstva FS Borievka a organizáciou kultúrnych centier K13 je FS Borievka činný pri prezentácii a podporovaní kultúrnych aktivít v košickom samosprávnom kraji, samotnom meste Košice ako aj spoluprácou s kultúrnymi centrami KSK.

V roku 2019 FS Borievka oslávil 40. výročie od svojho založenia. Teda korene tohto kolektívu siahajú do roku 1979, kedy bol folklórny súbor založený ako súčasť Vysokej vojenskej leteckej školy, neskôr Leteckej fakulty TU v Košiciach. V roku 2009 vzniklo Občianske združenie BORIEVKA popri činnosti Folklórneho súboru Borievka.

V roku 2015 sa stal FS Borievka súčasťou centra tradičnej kultúry v Kasárňach kulturpark.

Aktuálne pôsobí a trénuje v priestoroch LF TU a Kasárňach kulturpark v Košiciach. Dnešný kolektív má viac ako 45 členov a pozostáva z hudobnej zložky, tanečnej zložky a speváckej zložky.

Od svojho zrodu súbor zaznamenal vyše 1200 vystúpení na rôznych folklórnych festivaloch a slávnostiach, súťažiach a prehliadkach doma i v zahraničí. V radoch súboru sa vystriedalo vyše 800 mladých ľudí, ktorí popri štúdiu či  zamestnaní hodnotne využívali svoj voľný čas

Posledné úspechy:

 • V roku 2014 sa FS Borievka stal Laureátom súťaže o Cenu Mikuláša Senka v Dubnici nad Váhom s programom FURMANI.
 • V roku 2015 sa FS Borievka prezentoval programom 2076 k 70. výročiu ukončenia 2. sv. vojny. Zároveň sa v tomto roku FS Borievka stal laureátom Košických folklórnych dní v súťaži tanečných párov.
 • V roku 2016 sa FS Borievka prezentoval programom Svetlom napísané na Medzinárodnej súťaži Akademických folklórnych súborov – Akademická Nitra, kde získal ocenenie v zlatom pásme.
 • V roku 2017 mal program Svetlom napísane premiéru zároveň sa FS Borievka stala laureátom súťaže akademických folklórnych súborov Akademický Zvolen 2017.
 • FS Borievka tiež reprezentovala Slovensko a slovenský folklór na medzinárodnej súťaží s názvom WORLD DANCE FESTIVAL 2017 v Juhokórejskom CHEONANE, kde súbor obsadil 3. miesto v celosvetovej konkurencii.
 • Rovnako tak v roku 2017 sa Členky speváckej zložky FS Borievka (Rusínske Trio) a Peter Vajda stali finalistami televíznej šou Zem Spieva 2017.
 • V roku 2018 sa umelecky posunul opäť o krok dopredu, kedy sa celému kolektívu podarilo prebojovať do finále druhého ročníka televíznej šou Zem Spieva 2018, kedy sa súbor dostal opäť viac do povedomia slovenského diváka ako reprezentant Košického kraja.
 • Zároveň tak reprízoval program Svetlom napísané po mestách východného Slovenska.
 • V radoch súboru pôsobilo a pôsobí niekoľko laureátov súťaže sólistov tanečníkov Šaffova ostroha. Peter Vajda sa stal laureátom súťaže sólistov tanečníkov v Maďarsku.
 • V roku 2019 súbor reprezentoval slovenský folklór v Portugalsku na ostrove Madeira.
 • V roku 2019 FS Borievka oslávil 40. výročie od svojho založenia.
 • V roku 2021 dostal súbor Borievka ocenenie v zlatom pásme v celoštátnej súťaži a prehliadke choreografií „Jazykom tanca“ za program Svetlom Napísané
 • V roku 2021 na medzinárodnom akademickom festivale folklórnych súborov získal súbor Cenu festivalu Akademická Nitra.

Súbor sa pravidelne objavuje na festivaloch a podujatiach v Košiciach a širokom okolí. Medzi najvýznamnejšie na Slovensku patria FF vo Východnej, Raslaviciach, Heľpe, Zuberci, Krivanoch, na akademických festivaloch v Nitre a Zvolene.

V rámci reprezentácie košického kraja a Slovenskej republiky má za sebou účinkovanie za hranicami v Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Bulharsku, Španielsku, Českej republike, Francúzsku, Turecku, Taliansku, USA, Južnej Kórei a Portugalsku.