Právnická osoba

  • PRÁVNICKÁ OSOBA
    • Vyplňte daňové priznanie
    • Vypočítajte si sumu 2%, resp. 1%, ktoré môžete darovať zo zaplatenej dane z príjmov, minimálne 8€ podľa zákona
    • V Daňovom priznaní vyplňte VI. časť s týmito údajmi:
IČO42108632
Obchodné meno (názov)Občianske združenie BORIEVKA
  • Daňové priznanie odneste na svoj príslušný daňový úrad do 31.3.2024