SZČO

  • SZČO (daňové priznanie FO typu A alebo B)
    • Vyplňte svoje daňové priznanie
    • Vypočítajte si sumu 2%, ktoré môžete darovať zo zaplatenej dane z príjmov, minimálne však 3€ podľa zákona
    • V daňovom priznaní Typu A vyplňte oddiel VIII. , v daňovom priznaní Typu B vyplňte oddiel XII. s týmito údajmi:
IČO42108632
Obchodné meno (názov)Občianske združenie BORIEVKA
  • Daňové priznanie odneste na svoj príslušný daňový úrad do 31.3.2024