Zamestnanec

  • ZAMESTNANEC
    • Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
    • Do riadku 12 vo Vyhlásení o poukázaní 2% napíšete sumu zaplatenej dane, ktorú si viete zistiť z Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov
    • Z výšky zaplatenej dane z príjmov si viete vypočítať výšku 2%, teda sumu, ktorú môžete darovať, minimálne však 3€ podľa zákona. Túto sumu napíšete do riadku 13 vo Vyhlásení.
    • Vo Vyhlásení vyplňte údaje o prijímateľovi v časti: II. Oddiel s týmito údajmi:
IČO42108632
Obchodné meno (názov)Občianske združenie BORIEVKA
  • Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane  Potvrdenie o zaplatení odneste na Váš príslušný daňový úrad do 30.4.2024